นายพิชิต นิ่มกุล (กลางซ้าย) ประธานกรรมการ นายพงษ์ชัย อมตานนท์ (กลางขวา) ประธานกรรมการบริหาร และนายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี (ที่ 4 จากขวา)กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส (FSMART) ผู้นำเครือข่ายอัตโนมัติและการเงินครบวงจร ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ภายใต้ชื่อ “บุญเติม” ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อรับรองและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2 งวดปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท กำหนดจ่าย 3 พฤษภาคม 2566 รวมทั้งปีจ่ายปันผล 0.36 บาทต่อหุ้น พร้อมเปิดเผยแผนงานปี 2566 ที่คาดการณ์การเติบโตโดยรวมไม่น้อยกว่า 510%ซึ่งในปีนี้จะเร่งผลักดันธุรกิจเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า GINKA Charge point ให้ได้ 5,000 จุดตามเป้าหมาย พร้อมต่อยอดการทำปั๊ม EV ไปสู่การจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และอื่น ๆ ภายในปั๊ม นอกจากนี้ บริษัทจะได้รับผลตอบแทนเต็มปีจากการลงทุนในธุรกิจตู้อัตโนมัติตู้เต่าบิน Robotic Barista ที่จะขยายจำนวนตู้เป็น 10,000 ตู้ในปีนี้อีกด้วย ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจเครื่องชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าและเครื่องจหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) ถือเป็นธุรกิจอนาคตที่จะช่วยส่งเสริมรายได้ที่ดีให้กับบริษัท และจะทำให้สัดส่วนรายได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญต่อไป