ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมายอดขายคอมพิวเตอร์ PC กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น โดยรายงานจาก Canalys เผยว่ายอดส่งมอบ PC ในเดือนกรกฎาคม-กันยายนเพิ่มขึ้น 5% จากปีที่ผ่านมา ซึ่งยอดส่งมอบดังกล่าวนับรวมทั้งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและคอมพิวเจอร์แล็บท็อปรวมกันอยู่ที่ 84.1 ล้านยูนิต มากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วที่อยู่ที่ 80.2 ล้านหน่วย

ASDADSSD

Lenovo ยังคงครองอันดับหนึ่งที่มียอดส่งมอบ PC สูงสุดอยู่ที่ 19.8 ล้านหน่วยมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 23.5% ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2021 สำหรับอันดับที่สองคือ HP มียอดส่งมอบ PC อยู่ที่ 17.6 ล้านหน่วยมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 20.9% ลดลงจากปีที่ผ่านมา 5.7% ส่วนอันดับที่สามคือ Dell มียอดส่งมอบ PC อยู่ที่ 15.2 ล้านหน่วยมีส่วนแบ่งตลาด 18.1% ซึ่งมียอดส่งมอบเติบโตสูงสุดอยู่ที่ 26.7% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

บริษัท ยอดส่งมอบ ไตรมาส 3 2021
(ล้านหน่วย)
ส่วนแบ่งตลาด ไตรมาส 3 2021

 

ยอดส่งมอบ ไตรมาส 3 2020
(ล้านหน่วย)
ส่วนแบ่งตลาด ไตรมาส 3 2020

 

การเปลี่ยนแปลงรายปี
Lenovo 19.8 23.5% 19.3 24.1% +2.5%
HP 17.6 20.9% 18.6 23.3% -5.7%
Dell 15.2 18.1% 11.9 15.0% +26.7%
Apple 7.8 9.3% 6.8 8.5% +5.7%
Acer 6.1 7.2% 5.7 7.2% 0.0%
อื่นๆ 17.6 21% 17.6 22% -58%
รวม 84.1 100% 80.2 100% +4.9%

 

หากพิจารณาในแง่ของภูมิภาคที่มีการเติบโตของยอดส่งมอบ PC มากที่สุดคือ อเมริกาใต้ที่เติบโต 17% ในขณะที่ยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกามีการเติบโต 16% ตามมาด้วยเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมญี่ปุ่น) ที่เติบโต 13% ในทางกลับกันญี่ปุ่นและสหรัฐฯ มียอดส่งมอบ PC ที่ลดลง 30% และ 9% ตามลำดับเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ในอนาคตผู้บริการของ Canalys มองว่าในอนาคตตลาด PC จะมีความต้องการจากธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อย่างไรด็ตามในช่วงนี้ปัญหาเรื่องชิบขนาดตลาดก็อาจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์การแข่งขันของแต่ละบริษัทในภูมิภาคต่าง ๆ ได้

SOURCE

Comments กันได้เลย !

Comments

0 Shares