แม้ว่าคนเจน Z หรือวัยรุ่นอายุ 13-17 ปีที่ใช้อินเทอร์เน็ตจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น แต่ประชากรในกลุ่มนี้ที่ใช้ Facebook กลับมีจำนวนลดลงเรื่อยๆ ในขณะที่วัยรุ่นที่ใช้ YouTube มีสูงถึง 95%

รายงานจาก Pew Research Center พบว่าในปี 2022 วัยรุ่นอายุ 13-17 ปีในสหรัฐฯ ที่ใช้ Facebook มีเพียง 32% เท่านั้น ซึ่งลดลงจากปี 2014-2015 ที่วัยรุ่นกลุ่มดังกล่าวที่ใช้ Facebook มีมากถึง 71% ถือว่ามากกว่าแพลตฟอร์มอื่นๆ อย่าง Instagram และ Snapchat เสียอีก

Teen social media usage graphh

ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าวัยรุ่นในยุคปัจจุบันแทบจะไม่ให้ความสำคัญกับ Facebook แล้ว นอกจากนั้นแม้ว่าวัยรุ่นในปี 2013 จะใช้ Facebook กันเป็นจำนวนมาก แต่วัยรุ่นกลุ่มดังกล่าวกลับไม่รู้สึกว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวเป็นสถานที่ของตน และดูเหมือนว่าความคิดดังกล่าวจะมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในปัจจุบัน

เพราะรายงานดังกล่าวของ Pew นั้นสอดคล้องกับข้อมูลภายในของ Facebook ที่ระบุว่าในปี 2021 จำนวนวัยรุ่นที่ใช้งาน Facebook ลดลง 13% ตั้งแต่ปี 2019 และมีแนวโน้มจะลดลงไปอีก 45% ในอีกสองปีข้างหน้า ซึ่งปัจจุบันผู้ใหญ่ตอนต้นรับรู้ว่า Facebook เป็นแพลตฟอร์มสำหรับผู้ใช้งานที่มีอายุ 40-60 ปี

อย่างไรก็ตามแม้ว่าวัยรุ่นจะใช้ Facebook ลดลง แต่ผู้ใช้งาน Instagram กลับไม่ลดลงตาม เพราะในปี 2022 มีวัยรุ่นอายุ 13-17 ปีใช้งาน Instagram สูงถึง 62% ในขณะที่วัยรุ่นหันไปใช้งาน TikTok ถึง 67% นอกจากนั้นวัยรุ่นที่ใช้งาน YouTube นั้นจำนวนมากถึง 95%

เมื่อพิจารณาความถี่การใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของวัยรุ่นในสหรัฐฯ แล้ว จะพบว่าจากวัยรุ่นที่ในสหรัฐฯ ที่ใช้งาน Facebook เป็นประจำมีจำนวนเพียง 2% เท่านั้น

สำหรับวัยรุ่นในสหรัฐฯ ที่ใช้งาน TikTok เป็นประจำมีจำนวนถึง 16% ส่วนวัยรุ่นสหรัฐฯ ใช้งาน YouTube เป็นประจำมีจำนวนถึง 19%

อย่างไรก็ตามวัยรุ่นก็รับรู้ว่าโซเชียลมีเดียไม่สามารถมอบการเชื่อมต่อทางสังคมที่คาดหวังได้ โดยมีวัยรุ่นถึง 36% ที่รู้สึกว่าตนใช้โซเชียลมีเดียมากไป และวัยรุ่นเจน Z มากถึง 45% ระบุว่าพร้อมเลิกใช้งานโซเชียลมีเดียได้โดยไม่มีปัญหาอะไร

ที่มา: https://techcrunch.com/2022/08/11/teens-abandoned-facebook-pew-study/

SOURCE

Comments กันได้เลย !

Comments

0 Shares