Saturday, April 20, 2024

คาราวานสื่อแดนมังกรเยี่ยมชม เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) ชูต้นแบบการดำเนินธุรกิจและผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้าของเกรท วอลล์ มอเตอร์ในระดับโลก

0
เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) ต้อนรับสื่อมวลชนจากประเทศจีนจำนวนมากกว่า 20 สำนักข่าวที่มาเยือนประเทศไทยเพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) ในฐานะที่เป็นต้นแบบของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ทั่วโลก ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินงานในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น กลยุทธ์การขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้า การมีฐานการผลิตที่ทันสมัยที่จังหวัดระยอง (GWM Smart Factory) การใช้รูปแบบการดำเนินธุรกิจแบบใหม่...